La asociación cultural incentiva así la participación en el concurso de llibrets de falla proponiendo dos niveles de formación, iniciación y superior, donde conocer y desarrollar la poesía satírica propia de nuestras fallas.

LoRat

En breves días comenzará la decimonovena edición de los cursos de iniciación a la poesía valenciana convocados por Lo Rat Penat. En cinco jornadas de tres horas y media cada una, la Societat d'Amadors de les Glòries Valencianes, los poetas Joan Antoni Alapont y Rafael Melià Castelló, Mestres en Gai Saber, introducirán o ayudaran a perfeccionar las técnicas de la poesía valenciana, siendo complementados en el apartado de la gramática valenciana por el President de la Secció Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat, Òscar Rueda.

Un aliciente más para la participación en el centenario concurso de Llibrets de Falla organizado por la entidad cultural, que el pasado año volvería a establecer un nuevo récord de concurrencia con más de 300 llibrets presentados en las diferentes secciones.

Adjuntamos la información completa remitida por Lo Rat Penat donde podrán encontrar fechas y contacto para poder inscribirse.

CURS D´INICIACIÓ A LA POESIA VALENCIANA
El curs serà impartit pels poetes Joan Antoni Alapont i Rafael Melià

Valéncia, 16-10-2018. Dins de les activitats de difusió i promoció de la cultura valenciana Lo Rat Penat organisa el XIX Curs d´Iniciació a la Poesia Valenciana.

Este curs que es va a densenrollar en les aules de Lo Rat Penat és una introducció a la poesia valenciana, estudiant especialment la seua tècnica, recursos lliteraris i llicències poètiques, i té com a finalitat bàsica la de contribuir a millorar la tècnica poètica a la vegada que profundisar en les particularitats de les composicions poètiques valencianes.

El curs va dirigit, especialment, ad aquelles persones que mostren un interés i sensibilitat per la lliteratura i especialment per l’art poètic i que desigen millorar la seua tècnica.

Curs bàsic de poesia satírica valenciana
Objectius
La poesia satírica valenciana és un gènero fonamental de la nostra lliteratura que, de manera ininterrompuda, ve practicant-se des del Sigle d’Or valencià fins a l’actualitat. En els nostres dies se vehicula especialment a través dels llibrets que contenen l’explicació versada de la falla (o la foguera) que es plantarà en la demarcació, aixina com en els cartells de crítica que expliquen les diferents escenes en el mateix cadafal. Se tracta d’un patrimoni cultural de primera magnitut, expressament arreplegat en l’expedient a través del qual l’Unesco declarà a les falles Patrimoni Immaterial de l’Humanitat.
Se pretén que els assistents al curs adquirixquen un coneiximent bàsic de l’història, intencionalitat i format tradicional de l’explicació de la falla en el llibret, aixina com tècniques bàsiques que li permeten escriure, en correcció llingüística, estilística i formal, composicions poètiques en clau satírica.
Temari
I. Introducció al concepte de poesia.
II. La tradició satírica valenciana. El llibret, l’explicació de la falla i la seua història.
III. Nocions ortogràfiques i gramaticals pràctiques.
IV. El vers, la mètrica i la rima.
IV. Les combinacions estròfiques.
V. Recursos lliteraris i humorístics. Llicències poètiques i consells pràctics.
VII. Recursos auxiliars: diccionari de la rima, corrector ortogràfic...
VIII. Anàlisis de poemes d’autors consagrats. Estils, formats, temàtiques.
IX. Premis i activitats de difusió relacionades en els llibrets de falla.

Classes i evaluació
Les classes seran únicament presencials. Constaran d’una part teòrica i una part pràctica a on l’alumne haurà de crear les seues pròpies composicions d’acort en lo explicat en la classe.
L’assistència a les sessions i la realisació dels diferents eixercicis proposts donarà dret a l’obtenció del corresponent títul.

Degut a la seua acceptació i assistència al mateixos, enguany hem decidit continuar dividint estes classes en dos nivells, un d’Iniciació i un atre Superior, per ad aquelles persones que vullguen profundisar més en la poesia i siguen els dignes succesosor dels nostres poetes més llorejats.

Els cursos es celebraran en la sèu de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9, 46003 Valéncia, Tel. 96 391 09 92, durant cinc dissabtes: 20 i 27 d’octubre, 3, 10 i 17 de novembre de 2018, en horari de 10,00 h. a 13,30 h. i els impartiran els poetes Joan Antoni Alapont i Rafael Melià Castelló, Mestres en Gai Saber, i la classe de gramàtica estarà a càrrec d’Òscar Rueda, President de la Secció Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat.

Per a més informació telefonar a Lo Rat Penat 963 91 09 92 o be remetre’ns un correu electrònic a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Related Articles

Gran éxito de 'La Primera en la frente' Gran éxito de 'La Primera en la frente'
El Corte Inglés inaugura la Navidad en Valencia El Corte Inglés inaugura la Navidad en Valencia" >El Corte Inglés inaugura la Navidad en Valencia