Log in

Es paralisa el derrocament de la casa de Bernat i Baldoví de Sueca

Després de la presentació d'un escrit ahir als Consell Valencià de Cultura que, segons informaren a Lletrafaller fonts de l'institució, tractarà la qüestió i la carta presentada en la pròxima Comissió de Govern, hui s'ha presentat una instància al director general de Patrimoni Cultural Valencià i Museus de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, Manuel Muñoz Ibáñez, en que s'arreplega que "per a evitar el derrocament imminent de la casa de Bernat i Baldoví, i amparats per la LLEI 4/1998, de 11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià i per la LLEI 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol creem que s'ha de declarar la casa natalícia de Bernat i Baldoví Be d'Interés Cultural (BIC) o, de manera subsidiària, Be de Rellevància Local".

En l'instància, de la qual s'ha enviat una còpia a l'alcalde de Sueca, Salvador Gil Beltrán, la revista Lletrafaller ha recordat que segons arreplega la Llei del Patrimoni Històric Espanyol en el seu artícul 10 "qualsevol persona podrà solicitar l'incoació d'expedient per a la declaració d'un Be d'Interés Cultural. L'organisme competent decidirà si procedix l'incoació. Esta decisió i, en son cas, les incidències i resolució de l'expedient deuran notificar-se als qui l'instaren". Segons el periodiste Juli Amadeu Àrias, "atenent a la llei, hem complit en el nostre deure com a valencians implicats en la cultura i en la protecció del nostre ric patrimoni".

D'una atra banda, segons l'artícul 11 de la mateixa Llei del Patrimoni Històric Espanyol "l'incoació d'expedient per a la declaració d'un Be d'Interés Cultural determinarà en relació al Be afectat, l'aplicació provisional del mateix règim previst per als declarats d'interés cultural". Per açò, fins que des de la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana no es resolga el cas, atenent a la llei, s'haurà de paralisar de manera cautelar qualsevol classe d'obra destinada al derrocament o deteriorament de la casa natalícia de Bernat i Baldoví en Sueca. "En cas contrari s'incorrerà en una greu infracció llegal i resultarà irreversible el dany cultural ocasionat contra un edifici que hauria d'estar protegit, en ser de gran interés patrimonial per al Poble Valencià".

Des de la revista Lletrafaller aspiren a la construcció d'una casa-museu sobre l'escritor suecà decimonònic, en que participaren ells o entitats com Lo Rat Penat, que convoca des de 1903 el concurs de Llibrets de Falla i el seu màxim guardó du el nom de Bernat i Baldoví, patrocinat per Radiotelevisió Valenciana.

Canal Youtube

Publicidad

Canal Youtube