Log in

Premios del XL Concurso de Belenes de JCF

Tras las visitas realizadas los días 7 y 8 de diciembre a las comisiones falleras participantes, los jurados se reunieron el martes 9 de diciembre en las instalaciones de la Junta Central Fallera donde acordaron dar los siguientes premios en el XL Concurso de Belenes, que serán entregados por la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor el sábado 13 de diciembre a las 12 horas en la plaza del Ayuntamiento.

Autor:
/149

Fotos: J.Fontán

Tradicional A

1º Creu i Mislata

2º Daroca-Pare Viñas    

3º Grups Verge del Carme

4º Mercat de Castella

5º Barri Mont de Pietat

Tradicional B

1º Vidal de Canelles-Sánchez Coello

2º Ramiro de Maeztu-Humanista Furió

3º Duc de Gaeta-Pobla de Farnals

4º Poeta Alberola-Totana

5º Industria-Sants Just i Pastor

6º Avinguda de l´Oest

7º Avinguda Burjassot-Joaquim Ballester

8º Pere Cabanes-Joan XXIII

9º Zapadors-Vicent Lleó

10º Mestre Rodrigo-General Avilés

11º Bosseria-Tros Alt

12º Sant Joan Bosco-Duc de Mandas

13º Bisbe Amigó-Cuenca

14º Palleter-Erudit Orellana

15º Oltá-Joan Ramón Jiménez

16º Sant Josep de la Montanya-Teruel

17º Carrera Sant Lluis-Rafel Albiñana

18º Cuba-Literat Azorin

Libre Diseño A

1º Na Jordana

2º Just Vilar-Mercat del Cabanyal

3º Dr. Gil i Morte-Dr. Vila Barberá

4º Avinguda Giorgeta-Roig de Corella

Libre Diseño B

1º Pintor Goya-Brasil

2º Barraca-Espadán

3º Santa María Micaela-Martí l’Humà

4º Santiago Rusinyol-Comte de Lumiares

5º Sant Vicent-Pianista Amparo Iturbi

6º Sant Vicent-Marvá

7º Azcárraga-Ferran El Católic

Lo Rat Penat

9º Antonio Mollé-Gregorio Gea

10º Dr. Sanchis Bergón-Turia

11º Exposició-Micer Mascó

12º Pintor Maella-Avinguda de França

13º Barri Beteró

14º Baró de Patraix - Cuenca

15º Avda. Primado Reig-Sant Vicent de Paul

16º Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero

17º Plaça del Negrito

18º Ministre Lluis Mayans-Plater Suárez

Canal Youtube

Publicidad

Canal Youtube