CantEstoreta2015

La falla Barri Cotxera de Torrent se alza con el primer premio de la quincuagésimo cuarta edición del Cant de l'Estoreta Velleta organizado por la falla Plaza del Árbol.

Con la presencia de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, María Donderis, y su Corte de Honor, acompañando a la Fallera Mayor Infantil de la falla Plaza del Árbol, Eva Contreras Moreno, se celebró en la mañana del domingo 1 de marzo la LIV Edición del Festival Concurso del Cant de l'Estoreta Velleta, donde la falla Barri Cotxera de Torrent se alzó con el primer premio.

Relación de Premios

Premio al conjunto
1º Falla Cotxera (Torrent)
2º Falla Serrans - Plaça dels Furs
3º Falla Ripalda - Beneficència - Sant Ramón
4º Falla Ripalda – Soguers
5º Falla Carrer de Baix - Mesó de Morella
6º Falla Plaça del Negret
7º Falla Pintor Goya - Brasil
8º Falla Plaça de la Santa Creu
9º Falla Pg. de l'Albereda - Avda. de França
10º Falla Sant Joan Bosco - Duc de Mandas
11º Falla Plaça del Mercat Central
12º Falla Quart - Extramurs
13º Falla Murillo - Palomar
14º Falla Plaça de l'Àngel
15º Falla Carrer de d'Alt - Sant Tomeu
16º Falla Sant Miquel - Pl. Vicent Iborra
17º Falla Plaça de Sant Bult
18º Falla Portal de Valldigna - Salines
19º Falla Pintor Stolz - Burgos

Premio al canto
1º Falla Serrans - Plaça dels Furs
2º Falla Carrer de Baix - Mesó de Morella
3º Falla Plaça de la Santa Creu
4º Falla Cotxera (Torrent)
5º Falla Mercat Central
6º Falla Ripalda - Beneficència - Sant Ramón

Premio al "chiquet més típic"
Lo Rat Penat, Falla Cotxera (Torrent)
2º El Guitarrista, Carrer de Baix - Mesó de Morella
3º Primera Regina dels Jocs Florals de Valéncia, Serrans - Plaça dels Furs
4º Sant Jerónimo patró dels Velluters, Ripalda - Soguers
5º La Bunyolera, Plaça de la Santa Creu
6º Mestre Serrano, Sant Joan Bosco - Duc de Mandas

Galardones especiales
- Premio de la Diputació de Valéncia a la Falla Plaça del Negret
- Premio del Fundador Manuel Aliaga a la Falla Ripalda - Soguers
- Premio del Cofundador Manuel Jesús-María Baselgas a la Falla Murillo - Palomar
- Premio Artesanía Llobé a la Falla Carrer de Baix - Mesó de Morella
- Premio Falla Plaça de l´Arbre a la Falla Quart – Extramurs
- Premio al millor cant d'Onda Fallera a la Falla Serrans - Plaça dels Furs