PFuset FCrespo

Desde Junta Central Fallera nos llega un comunicado en el que contradice la información revelada por el regidor Félix Crespo en el día de ayer, en referencia a la posible fraccionamiento de facturas, capacidad de la empresa, y facturas del acto de la Fonteta, informando que para realizar la contratación como indicaba Crespo debió ser el Partido Popular con su anterior regidor al frente, Francisco Lledó, quien debería haber iniciado el proceso.

PFuset FCrespo

Desde Junta Central Fallera nos llega un comunicado en el que contradice la información revelada por el regidor Félix Crespo en el día de ayer en referencia a la posible fraccionamiento de facturas, capacidad de la empresa, y facturas del acto de la Fonteta, informando que para realizar la contratación como indicaba Crespo debió ser el Partido Popular con su anterior regidor al frente, Francisco Lledó, quien debería haber iniciado el proceso.

Comunicado

Des de Junta Central Fallera volem desmentir les acusacions fetes ahir pel regidor del PP Félix Crespo sobre el fraccionament de factures en l’acte d’elecció de les Corts d’Honor de l’any 2015.

En primera instància cal destacar que eixe expedient compta amb tots els informes preceptius i amb la despesa autoritzada en temps i forma.
A més, l’explicació a per què vam mantindre el procediment que sempre s’havia seguit per a este acte, el de contractes menors, és molt senzilla. Tot i que la nostra voluntat és abordar eixa organització amb un concepte global que permeta una reducció de costos, enguany ens va resultar impossible perquè hauria fet falta iniciar tot el procés abans del mes de maig, quan encara el regidor Lledó, del Partit Popular, n’era el responsable. Per això vam optar per un procediment que s’ajusta a llei, perquè no hi ha fraccionament de despeses, i que era l’habitual amb el PP, tot i no ser el preferit per nosaltres, atés que, amb temps, hi ha opcions millors.
En qualsevol cas, el mateix Crespo va reconèixer que no tenia constància que s’haguera dividit un mateix concepte per a una mateixa empresa en diverses factures. És a dir, que tot i no disposar de cap constància d’un suposat fraccionament de factures va decidir emprar el seu temps en manipular, en lloc de treballar per la ciutat i per les nostres festes. Tampoc ens hi sorprenem, perquè és a allò que ens ha acostumat durant molts anys en el govern local.

A més, Crespo confon propostes pressupostàries amb factures. Evidentment cap factura és incorrecta ni està feta a mà –entre altres coses perquè el procediment és de facturació electrònica!

En resum, no hi ha cap fraccionament de factures perquè es tracta de diferents empreses i amb diferents conceptes. Més clar, impossible.

D’una altra banda, sobre l’empresa contractada per a eixe acte, DISEÑARTE, volem explicar que Junta Central Fallera la va contractar per la seua experiència i solvència acreditada en l’organització d’esdeveniments, fins i tot alguns d’àmbit internacional. A més, que DISEÑARTE és la marca comercial de Nova Bernia es fa constar a l’expedient.

D’una altra banda, les garanties administratives no fan cap referència a l’objecte social de l’empresa.
Respecte a ALTV es tracta d’una marca comercial d’un autònom, de la mateixa forma que un nom propi pot ser la marca comercial d’una persona. En la factura apareix tant la marca com el nom i el DNI de l’autònom que l’emet.

Finalment volem assenyalar que estan en ordre tots els certificats tècnics. És fals allò que ha dit Crespo sobre una suposada negativa d’una empresa a aportar els certificats corresponents i que ho havia fet un enginyer municipal. Les empreses que havien de fer-ho van presentar tots els certificats corresponents i no ha calgut que cap enginyer municipal participara en el procés.