La Asociación Cultural Casal Bernat i Baldoví abarrota el Salón del Museo Fallero para reconocer el trabajo de más de 150 comisiones en defensa la lengua valenciana en sus fallas y llibrets, contestando a las acusaciones de Fuset sobre la politización de la entidad cultural, y ofreciéndole nuevamente la mano en pro del colectivo fallero.

CBiB2017 00

La cuarta convocatoria del Casal Bernat i Baldoví supondría una evidente muestra de músculo, en un Salón Museo con cerca de 500 falleros representando a más de 150 comisiones de Valencia y provincia, que a juicio del Casal han sido reconocidas con los diferente premios y distinciones que otorga la entidad.

La gala, presentada por nuestro compañero en labores informativas, Manuel Andrés Zarapico, contaría con la presencia de las Falleras Mayores de Valencia, Raquel Alario y Clara Mª Parejo, así como los concejales del grupo popular y Ciudadanos, Félix Crespo y Amparo Pico; el vicedecano de la RACV, Daniel Sala; Ricardo Folgado por la AELLVA, representantes del Gremio de Artistas Falleros; la InterAgrupación de Fallas de Valencia; la Federación de Fallas con Especial Ingenio y Gracia, así como de diversas Agrupaciones falleras.

En el discurso realizado por el presidente de la Asociación Cultural, Òscar Rueda quiso contestar a las acusaciones realizadas por el concejal Pere Fuset, vinculando las opiniones de asociados en la Asamblea a “razones ideológicas y políticas” desmintiendo totalmente estas afirmaciones, y recordándole que el único político en la Asamblea de presidentes es él, ofreciéndole nuevamente la posibilidad de reunirse para trabajar conjuntamente en beneficio del colectivo fallero.

Más allá de estas palabras, y que pueden leer en su integridad a posteriori, las verdaderas protagonistas de la noche serían las comisiones falleras que de forma mayoritaria acudieron a la llamada y que fueron recogiendo su distinción o premio concluyendo con la entrega del “Premi Almodí” a l'escena reivindicativa valenciana, y que recaería en la "Pantomima financera", de Vicent Martínez Aparici para la Falla Sant Vicent - Periodiste Azzati.

 

Discurso íntegro de Òscar Rueda como presidente de la A.C. Casal Bernati i Baldoví en la IV Gala de entrega de premios y distinciones

Bona vesprada

Fallera Major de Valéncia Raquel Alario, Fallera Major Infantil de Valéncia Clara Parejo, .... membres del CBiB, fallers, amics. A tots, moltes gràcies per acompanyar-nos esta vesprada en la gala d’entrega dels Premis Casal Bernat i Baldoví.

Tenim el plaer d’entregar hui els guardons corresponents a la quarta edició dels nostres premis. Uns premis que, d’acort en els objectius fundacionals de la nostra associació, valoren la sàtira, la crítica, la reivindicació social, els llibrets en contenguts de calitat, la falla com a part central de la festa, o l’us correcte i normal del valencià, per escrit i també oralment.

Vullc agrair en este punt a Camping Les Palmeres, la RACV, el Patronat de la RACV i Grup Corbalan el seu patrocini. Tots ells fan possible que estos premis continuen sent una realitat. També al Museu de l’Artiste Faller per acollir-nos en este magnífic saló, i a totes les falles guanyadores, que donen eixemple en la seua preocupació constant per fer les coses ben fetes. I per supost als socis del Casal, a eixos Bernats que ajuden a que l’associació creixca i es multiplique en activitats.

Resulta molt satisfactori comprovar cóm, any darrere d’any, puja la participació de les comissions en els nostres premis, tant de dins com de fòra de la ciutat de Valéncia; com també aumenta la calitat de les propostes presentades i, per tant, la competència entre les falles participants.

Els nostres premis van fent-se a poc a poc un lloc propi en la nostra festa, i ademés escomencen a tindre una prolongació en atres festes germanes: el passat 30 de setembre entregàrem els corresponents a la segona edició dels premis CBiB a les Fogueres de Sant Joan, i ya està convocada per a enguany la tercera edició. Uns premis que ademés tindran enguany per primera volta una convocatòria pròpia per a les falles d’Elda, que es celebraran en setembre de 2017.

Pero l’activitat de la nostra associació no es centra només en els premis. Enguany hem tornat a editar “L’atre llibret de la Falla de l’Ajuntament”, en una edició de 7.000 eixemplars distribuïts gratuïtament per les revistes Actualidad Fallera i Lletrafaller. En esta iniciativa, en la que han participat 15 poetes festius, tots ells membres de la nostra associació, hem tornat a aportar una visió crítica i satírica, sense treua, sense deixar estaca en paret, de la realitat actual de les falles, prenint com a inspiració la falla municipal d’enguany, i per supost, respectant la més pura tradició llibretera, tant lliteràriament com en el disseny del llibret.

En este sentit devem congratular-nos de que l’Ajuntament s’haja decidit enguany a recuperar també l’edició d’un llibret oficial de les falles municipals; no sabem si inspirat per l’eixida del nostre “atre llibret” de l’any passat. En qualsevol cas convidem als llectors a que els comparen, i decidixquen, baix el seu criteri, quina de les dos opcions conserva millor la tradició crítica i satírica del clàssic llibret de falla...

Una atra de les activitats principals de la nostra associació és la colaboració en taules redones i semanes culturals. D’entre eixos actes m’agradaria destacar la que baix el lema “Fallexit . ¿Són viables unes falles independents de l’Ajuntament?” organisàrem el passat 15 de novembre, en representants de les festes d’Alacant, Gandia, Burriana i Sagunt, i que serví per a reflexionar sobre els diferents models de gestió que tenen les festes del fòc en eixes poblacions. No s’amaga a ningú que des de fa molts anys assistim a un debat entorn del model de gestió de la festa de les falles en la ciutat de Valéncia, i del paper que la política partidista ha de jugar en eixa gestió. Alguns fallers aposten directament per una independència total respecte del poder municipal, enfront dels qui preferixen mantindre l'actual 'statu quo' d'una Junta Central Fallera presidida per un càrrec polític, o, en tot cas, la seua reforma o millora puntual.

He de dir que en este debat el Casal Bernat i Baldoví com a associació cultural fallera no té una postura definida. En la nostra entitat conviuen persones de molt diferent sensibilitat, i en este assunt també podem trobar partidaris de les tres opcions que he apuntat adés. Pero sí que tenim clares dos coses: u, la festa fallera no pot ballar al sò que marquen els resultats passagers d’unes eleccions municipals; i dos, si volem que la festa siga lo que vullguen els fallers, llavors els fallers nos haurem d’implicar activament per a dur la festa cap a on realment volem.

Som partidaris de no canviar lo que funciona, de respectar lo que representa una natural evolució de la festa en la que una majoria dels fallers nos identifiquem i nos veem representats. Pero també hi han coses que no funcionen. Tots les tenim en el cap, i les veem en el dia a dia de la festa, en l’evolució dels plens i les assamblees de Junta Central Fallera. I eixes coses que no funcionen, eixos dilemes que apareixen en cada tertúlia i en cada conversació fallera, no poden acabar en un gest de resignació i una postura de braços creuats, com si es tractara d’una maldicció divina que ningú pot capgirar.

Hem pogut vore que, inclús en el Reglament actual, els fallers podem i devem fer moltes coses per a millorar la nostra festa. Per a dir per a ón volem i per a ón no volem que vaja. I podem i devem buscar fòrmules per a millorar-la. Fòrmules organisatives, de gestió, de tria de càrrecs de responsabilitat, que asseguren la pluralitat dels òrguens de decisió i un millor funcionament de la festa. No és necessari que siga per mig de canvis radicals. Pero sí per mig de canvis consensuats, democràtics, que tinguen objectius clars i no amagats. I en eixa llínea, tota iniciativa constructiva i formulada en positiu contarà en el nostre recolzament.

I ya que parlem de democràcia i de pluralitat, i donat que no ha segut possible fer-ho per atres mijos, en nom de l’associació cultural que presidixc voldria en este moment eixir al pas d’algunes afirmacions que el senyor president de Junta Central Fallera ha manifestat en una entrevista realisada en un conegut mig de comunicació.

Venia a dir el regidor que les veus crítiques en la seua manera de gestionar la festa només estarien motivades per “razones ideológicas y políticas” de “sectores que se asocian a la derecha”, els quals “deberían ser más responsables”, puix se tracta de “grupos no falleros relacionados con la Batalla de Valencia”. Davant la pregunta de l’entrevistador respecte a si el Casal Bernat i Baldoví era la seua oposició, el senyor Fuset donava a entendre que sí, fent un aport inestimable a l’humor faller en afirmar que “nunca se había politizado de forma tan notoria la asamblea”. I després de tornar a insistir el regidor en la politisació que propiciaria supostament la nostra associació –a pesar de que l’únic polític present en l’assamblea de presidents és precisament ell–, nos acusava ademés de “cuestionar el Estatuto de Autonomía” i “avivar conflictos superados”.

És una llàstima que el senyor Fuset encara no haja atés l’invitació que la nostra entitat li envià només ser nomenat regidor, per a reunir-nos i contar-li de primera mà els nostres valors i els nostres fins. D’una atra manera, no s’entén que tinga una image tan distorsionada d’una associació en la que el 90% dels socis són fallers –alguns, pràcticament des de que naixqueren– i en la que conviuen persones de conviccions ben diverses.

Posats a recordar la batalla de Valéncia dels anys setanta i huitanta, lo que nos han contat –perque molts membres del Casal no la vixquérem en primera persona– és que fon precisament gràcies a la reivindicació de molts valencians d’a peu –entre ells, moltíssims fallers–, que en aquell moment lluitaren per les seues conviccions i contra el poder polític imperant, que hui el nostre Estatut presenta uns mínims de valencianitat simbòlica i idiomàtica. Una valencianitat simbòlica i idiomàtica en la que continuen identificant-se sectors amplis del colectiu faller, i per això que no és d’estranyar que el sentir majoritari que reiteradament manifesta l’Assamblea de presidents, davant els continus desplants del regidor cap a dita sensibilitat, continue sent el que provoca els resultats que ad ell tant li desagraden.

Nosatros no cometrem –i ho tindríem fàcil– l’erro ni l’injustícia de considerar “extrafallers” a tots els que no combreguen en la nostra concepció de la festa fallera; incloent eixos que tan discutiblement “assessoren” al senyor Fuset. Com be saben els fallers que seguixen l’actualitat de la festa i coneixen des de fa molts anys als nostres socis, la nostra associació, quan governaven uns atres i ara, ve exigint exactament lo mateix: convivència i igualtat de tracte entre sensibilitats, el cadafal com a màxim exponent de la festa, la sàtira i la crítica fallera, la valencianitat referencial i llingüística, i el rebuig a les ingerències partidistes en les falles. ¿Eixa és l’ideologia que per al senyor regidor resulta tan nociva i perniciosa?

El problema no són uns versos. El problema és governar prenint decisions sense consultar en ningú, sense comprendre les nostres prioritats i les nostres necessitats, i deixant fòra per motius ideològics a una part important dels fallers; o no posant-se de part dels fallers quan uns atres –com la Conselleria de Cultura– nos discriminen, als fallers i a les nostres comissions, per eixos mateixos motius ideològics, negant subvencions i reconeiximents per un únic motiu: escriure els llibrets en llengua valenciana. Si el senyor Fuset recapacita, la nostra mà continua estesa per a ajudar-lo en aquells aspectes en els que la nostra visió coincidix; i no són pocs. Si s’obstina en continuar negant la realitat o en crear una realitat paralela, per desgràcia, no tindrem més remei que continuar en la nostra postura crítica pero constructiva, en el convenciment de que representa un sentir transversal i àmpliament representat en el colectiu faller.

Mai nos cansarem de recordar que l’artícul 1 del vigent reglament faller nos convida als fallers a usar de forma preferent l'idioma valencià en totes les manifestacions de la festa, ademés de reconéixer la llibertat d’expressió de les comissions falleres en quant al model llingüístic a utilisar. I això, exactament, és lo que en matèria llingüística continuarem exigint. Ni més, ni manco.

Pero no m’agradaria acabar esta presentació d’un acte festiu en mal sabor de boca. Si per alguna cosa recordarem els fallers este eixercici, serà pel reconeiximent de la nostra festa com a patrimoni immaterial de l’humanitat per part de l’Unesco. Un somi fet realitat que nos obliga moralment a potenciar i assegurar el futur d’aquells aspectes que fan de la nostra festa un event cultural únic. El treball dels artistes fallers, dels pirotècnics, dels indumentaristes, de les agrupacions musicals, dels poetes festius, són manifestacions úniques de la nostra cultura secular que en tota seguritat s’haurien extinguit o no serien lo que són sense les falles.

Pero no devem perdre la vista que eixes manifestacions culturals només són possibles gràcies a l’esforç humà, material i econòmic dels fallers de totes les époques. Dels fallers que en el sigle XIX continuaren plantant falles a pesar de les traves municipals i la censura. Dels fallers que en la duríssima i cruel posguerra continuaren juntant-se per a seguir plantant Falla, per a criticar en clau fallera lo que no podia criticar-se en ningun atre àmbit. Dels fallers que, més recentment, no es donaren de baixa en les seues comissions de tota la vida, mentres tots patíem una terrible crisis econòmica. D’uns fallers que, també, necessiten protecció i promoció, perque són els que fan que la festa continue viva.

Anhels i treballs de décades, de sigles, als que un grup de persones saberen donar forma i contengut, i posar negre sobre blanc quan esta possibilitat escomençà a plantejar-se sériament. Enhorabona ad ells pel seu treball: a tots i cada u, incloent expressament a Toni Marco Albert i Vicent De Castro Moscardó, membres de la nostra associació.

Ara la responsabilitat és de tots nosatros: fer que este patrimoni immaterial puga ser heretat, intacte, millorat, posat en valor, pels qui nos succeiran en el futur en este trosset de terra que es diu Valéncia.

En eixa faena inacabable, el nostre Casal Bernat i Baldoví continuarà posant el seu granet d’arena. Un Casal obert a que interactueu en nosatros, a que nos feu propostes, a través del nostre perfil de facebook, el de twitter i la nostra pàgina web, www.casalbernatibaldovi.com.

¡Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos hui ací, enhorabona a les comissions guanyadores, i a continuar treballant! Bona vesprada.

Premis Casal Bernat i Baldoví 2017

Premi Almodí a l'escena reivindicativa valenciana

"Pantomima financera", de Vicent Martinez Aparici per a la Falla Sant Vicent - Periodiste Azzati

Premi Garrofa a la crítica

1. Falla Regne de Valéncia - Duc de Calàbria

2. Falla Santiago Rusiñol - Comte Lumiares

3. Falla Fra Pere Vives - Bilbao - Maximilià Thous

Premi Garrofa infantil a la crítica

1. Falla Poeta Asins - Alegret - Puçol (Els Jovenils)

2. Falla Molinell - Alboraya

3. Falla Passeig de l'Albereda - Avinguda de França

Premi El Mòle a l'artícul d'investigació en el llibret

1. Falla El Charco (Catarroja). "Ferrando II, l'últim Trastàmara", de Joan Romero i Moya

2. Falla L'Albufera (Catarroja). "L'història del tebeo valencià", d'Ampar Orellano.

3. Ex-Aequo per a les comissions: Falla Santa Maria Micaela - Martí L'Humà. "Orígens del cine valencià", de Josep Ynat i Marqués.

Falla Mare de Deu de la Cabeça - Jose Maria Mortes Lerma. "La seda en Valéncia", de Maximino Gómez i Emilia Bertolín.

Mencions especials a les comissions Falla Plaça Espanya, Falla Francesc Climent - Uruguai - Marqués de Bellet i Falla Regne de Valéncia - Ciscar

Premi Renaixença a l'us de la llengua valenciana durant l'eixercici faller

Premi Renaixença: Falla L'Albufera (Catarroja)

Accèssit premi Renaixença: Falla Pl. Verge de Lepanto (Castellar)

Premi a la Millor Dicció en el concurs de teatre en llengua valenciana

Falla Santa Maria Micaela - Martí L'Humà, grup infantil, per la representació de l'obra "Atra de princeses".

Distinció Purna a l'us de la llengua valenciana en el llibret

Falla Azcàrraga - Ferran el Catòlic

Falla Bisbe Jaume Pérez - Lluís Oliag

Falla El Charco (Catarroja)

Falla El Rabal (Catarroja)

Falla Ferran el Catòlic - Àngel Guimerà

Falla Fra Pere Vives - Bilbao - Maximilià Thous

Falla Francesc Climent - Uruguai - Marqués de Bellet

Falla Garcia Morato - Yecla

Falla Guillem de Castro - Triador

Falla Guillem Sorolla - Recaredo

Falla Humaniste Mariner - Manuel Simó

Falla Illes Canàries - Trafalgar

Falla Joaquín Costa - Comte d'Altea

Falla L'Albufera (Catarroja)

Falla L'Amistat (Alfafar)

Falla Lo Rat Penat

Falla Mare de Deu de la Cabeça - José María Mortes Lerma

Falla Palleter - Erudit Orellana

Falla Pare Santonja - Cardenal Benlloch (Mislata)

Falla Pere Cabanes - Comte Lumiares

Falla Plaça Espanya

Falla Regne de Valéncia - Ciscar

Falla Regne de Valéncia - Duc de Calàbria

Falla Rei Jaume I (Catarroja)

Falla Rubén Darío - Fra Lluís Colomer

Falla Salamanca - Comte d'Altea

Falla Sant Rafael - Antón Martín

Falla Santa Maria Micaela - Martí L'Humà

Falla Santiago Rusiñol - Comte Lumiares

Falla Verge de Lepanto (Castellar)

Distincions Flama

Gran i Infantil:

Falla Alfret Toran i Olmos-Av. de França

Falla Almirant Cadarso-Comte d’Altea

Falla Av- Burjassot-Joaquim Ballester-Reus

Falla Azcàrraga i Ferran el Catòlic

Falla Baró de Patraix-Conca

Falla Barri Beteró

Falla Barri de la Llum

Falla Bosseria-Tossal

Falla Carcaixent-Compromís de Casp

Falla Carrera Sant Lluís-Dr. Waksman

Falla Carretera Escrivà-Cooperativa Sant Ferran

Falla Carters-Litógraf Pasqual i Abad

Falla Chiva-Francesc de Llano

Falla Conserva-Berenguer Mallol

Falla Corregeria-Bany dels Pavesos

Falla Cuba-Buenos Aires

Falla Dr. Manuel candela-Av. del Port

Falla Dr. Olòriz-Arquebisbe Fabian i Fuero

Falla Dr. Serrano-Carles Cervera-Clero

Falla En Sendra-Plaça de Coll

Falla Escultor Pastor-Gravador Jordan (La Fonteta)

Falla Espartero-Mestre Plasència (Burjassot)

Falla Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà

Falla Fra Pere Vives-Bilbao-Maximilià Thous

Falla Garcia Morato-Yecla

Falla Guillem de castro-Triador

Falla Guillén Sorolla-Recaret

Falla Joan d’Aguiló-Gaspar Aguilar

Falla Joaquim Costa-Comte d’Altea

Falla Josep Benlliure-Teatre de la Marina

Falla L’Eliana-Sit (Mislata)

Falla Manuel Arnau-Creu Coberta

Falla Mare de Deu de la Cabeça-Josep Mª Mortes i Lerma

Falla Mare de Deu de la Fontsanta

Falla Mestre Bellver-Marià Ribera

Falla Músic Espí-Gravador Fabregat

Falla Nàquera-Lauri Volpi (Burjassot)

Falla Pere Cabanes-Comte de Lumiares

Falla Pérez Galdós-Calixt III

Falla Pérez Galdós-Jesús-Mestre Sosa (quasi cap cartelleria)

Falla Pintor Domingo-Guillem de Castro

Falla Pizarro-Ciril Amorós

Falla Poeta Asisns-Alegret-Puçol (Els Jovenils)

Falla Poeta Emili Baró-Enric Ginesta

Falla Quart-Túria

Falla Regne de Valéncia-Císcar

Falla Regne de Valéncia-Duc de Calàbria

Falla Salamanca-Comte d’Altea

Falla Sant Bult

Falla Santiago Rusinyol-Comte de Lumiares

Falla Verge de Lepant (Castellar)

Gran:

Falla Antiga Senda de Senent-Passeig de l’Albereda

Falla Archiduc Carles-Chiva

Falla Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells

Falla Av. de l’Oest

Falla Av. de la Plata General Urrutia

Falla Barraca-Espadà

Falla Barri Mont de Pietat (Chirivella)

Falla Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag

Falla Císcar-Borriana

Falla Cuba-Lliterat Azorín-Pintor Gisbert

Falla Daroca-Pare Viñas

Falla Dr. Berenguer Ferrer

Falla Dr. J.J. Dominé-Port

Falla Federico García Lorca-Oltà

Falla Ferros-Joan Baptiste Perales

Falla Fra Just Rodríguez-Pintor Cortina

Falla Francesc Climent-Uruguai-Marqués de Bellet

Falla Gayano Lluch-Dr. Marco Merenciano

Falla General Barroso-Litógraf Pasqual i Abad

Falla General Pando-Serrano Flores

Falla Glòria-Felicitat-Tremolar (L’Oliveral)

Falla Gravador esteve-Ciril Amorós

Falla Indústria-Sants Just i Partor

Falla Ingenier Manuel Maese-Cristòfol Llorens

Falla Isabel la Catòlica-Ciril amorós

Falla Jacint Labaila-Manuel Simó

Falla Jesús-Sant Francesc de Borja- Maqués de Zenete

Falla Joan Baptiste Vives-Salvador Ferrandis Luna

Falla Joaquim Costa-Borriana

Falla Josep Mª Bayarri-Los Isidros

Falla Llanterna-Na Robella-Baró de Càrcer

Falla Lluís Oliag-Mariola-Granada

Falla Llum Casanova-Pare Espasa (Quart de Poblet)

Falla Lo Rat Penat

Falla Mercat de Russafa-Regina Na Maria

Falla Mendizàbal (Burjassot)

Falla Nador-Miraculosa

Falla Olivereta-Cerdà i Rico

Falla Pare Lluís Navarro-Remonta

Falla Pelai-Matemàtic Marçal

Pintor Salvador Abril-Peris i Valero

Falla Plaça Santa Creu

Falla Poeta Alberola-Totana

Falla Poeta Altet-Benicarló

Falla Primat Reig-Vinaròs

Falla Puebla de Valverde-II República Espanyola

Falla Ramó de Rocafull-Comte d’Alaquàs

Falla Ripalda-Soguers

Falla Riu Tajo-Cavite

Falla Rosari-Plaça de Calabuig

Falla Rubén Darío-Fra Lluís Colomer

Falla Rubén Vela-Dr. Waksman

Falla Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbano

Falla Sant Vicent-Periodiste Azzati

Falla Sapadors-Vicent Lleó

Falla Sant Joan Bosco-Duc de Mandas

Falla Sant Rafael-Anton Martin

Falla Serrans-Plaça dels Furs

Falla Tres Foques-Conca-Pérez Galdós

Falla Trinitat-Alboraya

Infantil:

Falla Acàcies-Picayo

Falla Alcàsser-Yàtova

Falla Antoni Mollé-Gregori Gea (Mislata)

Falla Archiduc Carles-Chiva

Falla Av. Campanar-Hipòlit Rovira

Falla Baix-Hostal de Morella

Falla Ceramiste Ros-Josep Mª Mortes i Lerma

Falla Cervantes-Pare Jofré

Falla Cuba-Dénia

Falla Cuba-Puerto Rico

Falla Dr. Àlvar López-Sant Joan de Deu

Falla Fèlix Pizcueta-Ciril Amorós

Falla Grup de Peixcadors-El Perellonet

Falla Major-Moraira-Nasaret

Falla Molinell-Alboraya

Falla Murillo-Palomar

Falla Pare Doménech-Pio XII

Falla Peris i Valero-Cuba

Falla Pintor Salvador Abril-Pere III el Gran

Falla Plaça del Pouet (Burjassot)

Falla Plaça de la Moreria (Mislata)

Falla Plaça de la Sequiota (El Palmar)

Falla Prolongació Albereda-Av. de França

Falla Quart Extramurs-Velàzquez

Falla Ramiro de Maeztu-Els Lleons

Falla Ribera-Convent de Santa Clara

Falla Sant Ignaci de Loyola-Jesús i Maria

Falla Sant Miquel-Plaça Vicent Iborra

Falla Sant Vicent Màrtir-Pianista Ampar Iturbi

Falla Santa Maria Micaela-Martí l’Humà

Falla Sants Just i Pastor-Asserradora

Falla Sueca-Lliterat Azorín

Falla Trinitat-Alboraya

Falla Valéncia-Teodor Llorente (Chirivella)

Falla Vall de Laguar-Pare Ferrís

Falla Vidal Canelles-Sánchez Coello