Josep Bernat i Baldoví escribió en 1855 para la comisión de l'Almodí de Valéncia el considerado hasta el momento como primer llibret de falla, titulado "El Conill de Vicenteta i don Facundo" y reeditado por J.C.F. para el libro fallero de 2005 coincidiendo con el 50 aniversario de su creación.

Enri Esteve, presidente de Lo Rat Penat ha solicitado "un tracte just i equitatiu per a fills de la capital de La Ribera Baixa, com ara Bernat i Baldoví, respecte a unes atres figures que dubtem que es puga equiparar la trascendència lliterària i popular de les seues obres i, no obstant, gran part de l'activitat cultural del municipi gira al seu voltant", en clara alusión a Joan Fuster.
Dese del punto de vista de esta entidad, "s'hauria de recuperar i dignificar la memòria de Bernat i Baldoví fent un museu en la localitat que, ademés d'incloure material sobre la vida i obra de l'escritor suecà, podria acollir una sala dedicada al llibret de falla, un dels gèneros lliteraris més importants i tradicionals que es conserven en les nostres terres i que s'ha mantingut vigent i ha evolucionat gràcies a l'activitat promoguda per Lo Rat Penat, que hauria de participar en la creació de dit museu".

Enric Esteve ha calificado como un "atentat cultural que s'haja de derrocar la casa natalícia de Bernat i Baldoví per a que uns pocs se beneficien econòmicament en detriment de l'interés general".

En nuestro número extra de Actualidad Fallera podemos recordar algunos de nuestros insignes poetas en el reportaje realizado por Manuel Andrés Zarapico y que lleva por título Calles de Fuego, poetas y artistas en ocasiones tristemente olvidados o demolidos "per un quinset".

"Està en este cuadernet
la historia de Vicenteta
y del pobre conillet.
Val lo manco una pesseta
pero es ven... per un quinset"

(Quinteta incluida en la portada del llibret de l'Almodí de 1855)