Categoría Especial
1º Foguera Florida Portazgo
2º Foguera Sèneca-Autobusos
3º Foguera Polígono de San Blas
4º Foguera Baver-Els Antigons
5º Foguera La Ceràmica
6º Foguera Diputació-Renfe
7º Foguera Port d'Alacant
8º Foguera Sagrada Familia
9º Foguera Carolinas Altas
10º Foguera Florida Plaza La Viña

Premio a la mejor crítica: Foguera Sèneca-Autobusos

Primera categoría
1º Foguera Calvo Sotelo
2º Foguera Sant Blai-La Torreta
3º Foguera Explanada
4º Foguera Alfonso el sabio
5º Foguera La Condomina
6º Foguera Mercado Central
7º Foguera Parque Plaza de Galicia
8º Foguera Foguerer Carolinas
9º Foguera Hernán Cortés

Premio a la mejor crítica: Foguera Sant Blai La Torreta

Segunda categoría
1º Foguera Plaza Santa María
2º Foguera Ciudad de Asís
3º Foguera José Ángel Guirao
4º Foguera Avinguda de Loring Estació
5º Foguera Parque de las Avenidas

Premio a la mejor crítica: Foguera Parque de las Avenidas

Tercera categoría
1º Foguera Doctor Bergez-Carolinas
2º Foguera Calderón de la Barca-Plaza de España
3º Foguera Benalúa
4º Foguera San Antón alto
5º Foguera Maisonave

Premio a la mejor crítica: Doctor Bergez Carolinas

Cuarta categoría
1º Foguera Avenida Costablanca-Entreplayas
2º Foguera San Antón Bajo
3º Foguera San Blas
4º Tómbola
5º Francisco Albert

Premio a la mejor crítica: Foguera San Blas

Quinta categoría
1º Foguera Sant Blai de Dalt
2º Foguera Barrio Obrero
3º Foguera Carrer Sant Vicent
4º Foguera Gran Vía Garbinet
5º Foguera Rabasa Polígono Industrial
6º Foguera Plaza del Mediterráneo
7º Foguera Alacant Golf

Premio a la mejor crítica: Foguera San Nicolau de Bari i Benisaudet

Sexta categoría A
1º Foguera Barrio José Antonio
2º Foguera Santo Domingo-Plaza de Tomás Valcárcel
3º Foguera Portuarios-Pla del Bon Repós
4º Foguera Pla Metal
5º Foguera Barrio Sant Agustí

Premio a la mejor crítica: Foguera Pla Hospital

Sexta categoría B
1º Foguera Campoamor
2º Foguera Campamor Nord-Plaza de América
3º Foguera La Marina
4º Foguera Escritor Dámaso Alonso
5º Foguera Altozano

Premio a la mejor crítica: Foguera Campamor Nord-Plaza de América

BARRACAS

Categoría Especial
1º Barraca Els Chuanos
2º Barraca El Cabasset
3º Barraca La millor de totes
4º Barraca Penya Los Gorilas
5º T Barraca rons i bacores
6º Barraca Al final vorem
7º Barraca Festa i vi

Primera
1º Tot bacores
2º Son fills del poble
3º Pica i vola

Segunda
1º Lo millor de la terreta
2º Per la festa i mosatros
3º Al final ho fem
4º Els vint en copes
5º Foc i festa

Tercera A
1º Dit i fet
2º La festa per davant
3º Es fara lo que es podrà
4º Tot per la festa
5º Tard pero acertat
6º Amics del Hércules
7º Pares i fills

Tercera B
1º Xe quin pet tenim
2º Block i Monstres
3º L’Esclafit
4º Toca fusta
5º Aci no fem res
6º Uns treballen i altres xuplen
7º Si no plou bufa